AÐFARANÓTT............................................5
sem fórst milli Íslands og Færeyja aðfaranótt 9. mars, að sögn Kjartans Ásmundssonar 4. 04. 97
á Akureyri stóðust ekki þá freistingu aðfaranótt laugardags að príla upp 67 metra 25. 03. 97
frest Þrátt fyrir maraþonfund leiðtoga Evrópusambandsins aðfaranótt miðvikudags tókst þeim ekki að ná 19. 06. 97
líkamsárás á horni Pósthússtrætis og Austurstrætis aðfaranótt sunnudags, var útskrifaður af gjörgæsludeild Sjúkrahúss 29. 04. 97
dag sem árásin átti sér stað aðfaranótt sunnudags og var einnig kærður fyrir 29. 04. 97
 
 AÐFARARNÓTT...........................................1
Bandaríkjaforseta, sem sleit liðbönd í hné aðfararnótt föstudags. Ég vil ekki snúa aftur 18. 03. 97
 
 AÐFERÐ................................................5
en taxtinn, beri að nota þá aðferð að leggja við launataxtann allar aukagreiðslur 11. 03. 97
hlutunum með öðrum hætti. Þetta er aðferð Akureyrarbæjar til að taka þátt í 14. 05. 97
greiddu kaupi. Sem dæmi um þessa aðferð má taka iðnverkamann sem hefur í 11. 03. 97
hamar sé hættulegt vopn og sú aðferð sem hann beitti, að slá til 12. 03. 97
koma lögum yfir hina tvo. Sú aðferð þekkist annars ekki í dönsku réttarkerfi, 22. 04. 97
 
 AÐFERÐIR..............................................2
Ný samskiptatækni hefur fráleitt leyst eldri aðferðir af hólmi heldur einungis bæst ofan 24. 06. 97
er þjónustan. Vitað er að aðrar aðferðir eru notaðar til að smygla fólki 29. 04. 97
 
 AÐFERÐUM..............................................1
að vinna sameiginlega að þróun á aðferðum og tæknilegu umhverfi til stuðnings henni. 2. 04. 97
 
 AÐFINNSLUM............................................1
Kína. Kínastjórn brást mjög hart við aðfinnslum í sinn garð í árlegri skýrslu 6. 03. 97
 
 AÐGANG................................................10
annars að þessar stofnanir höfðu hvorki aðgang að upplýsingum um innstæður á reikningum 2. 05. 97
falinn. Fulltrúi fyrirtækisins, sem seldi manninum aðgang að alnetinu, sagði hins vegar að 22. 04. 97
hefðu tölvur sínar alnetinu hefðu haft aðgang að og getað séð myndirnar, vegna 22. 04. 97
barna og ungmenna hefði getað haft aðgang að efninu án þess að maðurinn 22. 04. 97
og Bangladesh, sem hafa snúist um aðgang að vatni. Í sama mánuði var 22. 04. 97
fyrir ferðamönnum og aðeins vísindamenn hafa aðgang að dýrunum til athugunar og merkingar 13. 02. 97
vegna umfangs viðskiptanna. Öll frávik varðandi aðgang að aðstöðu og búnaði verði að 13. 05. 97
um það atkvæði hvort konur fái aðgang. Austurrískir stjórnmálamenn, þar á meðal Viktor 21. 02. 97
um næstu áramót TILSKIPUN Evrópusambandsins um aðgang fyrirtækja að flugafgreiðslumarkaði mun taka gildi 14. 05. 97
Fílharmóníunnar í Vín Konur fá ekki aðgang Vín. Reuter. FORSTJÓRI Fílharmóníunnar í Vín 21. 02. 97
 
 AÐGANGI...............................................1
ég mæli með fræðslu og takmörkuðum aðgangi að þessum efnum, að minnsta kosti 3. 04. 97
 
 AÐGANGS...............................................1
og síma hf. nýtur og sambærilegs aðgangs að búnaði og hvers konar tæknilegri 13. 05. 97
 
 AÐGANGSEYRIS..........................................1
við lög, m. a. varðandi meðferð aðgangseyris. Grunur leiki á, samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum, 20. 03. 97
 
 AÐGANGUR..............................................2
Jafnframt að í öllum þjóðfélögum væri aðgangur kvenna að efnahagslegum gæðum og völdum 20. 03. 97
maí frá kl. 1018 og er aðgangur ókeypis. Hagnaður af rekstri Samherja hf. 9. 05. 97
 
 AÐGENGI...............................................5
setja upp hraðahindranir á þeim kafla. Aðgengi að íþróttasvæði Fram var gert að 19. 03. 97
verður einnig haldið áfram að bæta aðgengi að gönguleiðakerfi borgarinnar, m. a. til 5. 03. 97
hávaða og loftmengun við götuna en aðgengi að Hlíðunum myndi versna og umferð 7. 02. 97
mestu loft og hávaðamengunina og bæti aðgengi að útivistarsvæðinu á Miklatúni. Samkvæmt tillögunni 7. 02. 97
safnað því saman á sinni. Flókið aðgengi og falinn rofi Maðurinn ítrekaði að 22. 04. 97
 
 AÐGENGIÐ..............................................1
Maðurinn ítrekaði að hann hefði haft aðgengið að myndunum flókið. Hann hefði birt 22. 04. 97
 
 AÐGENGILEG............................................2
vísindatækni hefur verið birt, er hún aðgengileg hvaða vísindamanni sem er og hversu 25. 02. 97
gagnasöfnum stofnunarinnar. Eru þau þar með aðgengileg öllum á tölvuneti. Þá hefur Orðabókin 9. 04. 97
 
 AÐGERÐ................................................1
Sjúkrahúss Reykjavíkur og gekkst hann undir aðgerð á höfði síðar um nóttina. Hann 29. 04. 97
 
 AÐGERÐA...............................................12
útvarpsráð telji ekki ástæðu til sérstakra aðgerða eða ályktunar af hálfu ráðsins vegna 9. 04. 97
að samhliða sé gripið til annarra aðgerða eins og til dæmis þrenginga inn 13. 02. 97
öryggismál og gæti gripið til sameiginlegra aðgerða. Hún sagði að fulltrúar NATO og 19. 02. 97
réttur til þátttöku í undirbúningi slíkra aðgerða. José Cutileiro, framkvæmdastjóri VES, sagði á 14. 05. 97
það er mögulegt, gripið til sameiginlegra aðgerða líkt og þeirra sem við stöndum 19. 02. 97
bæjarstjóri að meðal annars vegna þessara aðgerða muni rekstrarkostnaðurinn fara niður í um 22. 04. 97
mánuð án þess að grípa til aðgerða. Nýr kjarasamningur átti að gilda frá 28. 02. 97
ákveðið að grípa ekki til harkalegra aðgerða og vildi forðast blóðsúthellingar í lengstu 5. 03. 97
Mestu skipti að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða og efnunum. Hvernig ber að sporna 3. 04. 97
mál leiði til gjaldabreytinga eða annarra aðgerða skattrannsóknarstjóra. Gjaldabreytingum var um áramótin ólokið 3. 04. 97
framkvæmdastjórnin ætlaði að grípa til raunhæfra aðgerða til að hindra að sagan endurtæki 21. 03. 97
formaður útvarpsráðs telja ekki ástæðu til aðgerða vegna kvörtunarbréfs Ólafs Skúlasonar biskups yfir 9. 04. 97
 
 AÐGERÐINA.............................................1
mönnum sem annast flutningana og skipuleggja aðgerðina. Síðan tekur við einhver sem á 29. 04. 97
 
 AÐGERÐIR..............................................5
samviska býður þeim. Ég tel að aðgerðir af þessu tagi myndu draga mjög 3. 04. 97
kort yfir hávaðamengun í borginni. Réðust aðgerðir borgarinnar af því hvernig ástandið væri 19. 03. 97
er ráð fyrir að kostnaður við aðgerðir ESB til að berjast gegn sjúkdómnum 21. 03. 97
geta tekist á við þær óvinsælu aðgerðir, sem óhjákvæmilegar séu. Hann taki hins 22. 04. 97
ályktuninni. Kvörtun biskups vegna Spaugstofunnar Engar aðgerðir vegna opinberrar rannsóknar ÚTVARPSSTJÓRI og formaður 9. 04. 97
 
 AÐGERÐUM..............................................10
hægt að flýta þessari framkvæmd með aðgerðum af þessu tagi. En ef ekki 2. 05. 97
Íslands samkvæmt EESsamningnum má búast við aðgerðum af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA, nema samningnum 14. 05. 97
000 manns séu á biðlistum eftir aðgerðum á sjúkrahúsum, að sjúklingar liggi á 10. 09. 97
fram á neinar breytingar nema með aðgerðum. Ef ekki takast samningar nú er 28. 02. 97
með skattaívilnunum, en ekki með sértækum aðgerðum. En í greinargerðinni segir að þó 20. 02. 97
Telur Óli Jón að með þessum aðgerðum hafi tekist að hafa heita vatnið 22. 04. 97
eina milljón manns til þátttöku í aðgerðum sínum á Torgi hins himneska friðar 21. 02. 97
setja sig upp á móti öllum aðgerðum stjórnvalda við hömlum á notkun alnetsins. 16. 09. 97
VR er heildarkostnaður samninganna að meðtöldum aðgerðum til hækkunar lægstu launa 14, 3 11. 03. 97
lækka skuldir þess verulega. Með þessum aðgerðum var unnt að lækka heita vatnið 22. 04. 97
 
 AÐGERÐUNUM............................................1
ár. Yang gegndi mikilvægu hlutverki í aðgerðunum gegn námsmönnunum í Peking 1989. Peng 21. 02. 97
 
 AÐHALD................................................2
Botninn á holunum myndar það þétt aðhald að sprengiefninu að sprengingin beinist öll 5. 03. 97
leggur fram fjárlagatillögur fyrir 1998 Aukið aðhald í anda EMU Brussel. Morgunblaðið FRAMKVÆMDASTJÓRN 2. 05. 97
 
 AÐHALDS...............................................3
hætti leggja sitt af mörkum til aðhalds aðildarríkjanna að ríkisútgjöldum vegna tilkomu Efnahags 2. 05. 97
Skylda okkar að spara og gæta aðhalds í rekstri Rekstrarkostnaður Borgarbyggðar hefur aukist 22. 04. 97
reyna að spara og gæta hvarvetna aðhalds í rekstri. Menn sem bera ábyrgð 22. 04. 97
 
 AÐHALDSAÐGERÐA........................................1
reiðubúnir að grípa til enn harðari aðhaldsaðgerða ef núverandi áætlanir skiluðu ekki tilætluðum 19. 03. 97
 
 AÐHALDSAÐGERÐIR.......................................2
núverandi áætlanir skiluðu ekki tilætluðum árangri. Aðhaldsaðgerðir beggja landanna felast í verulegum niðurskurði 19. 03. 97
þrýstihópum gæfist ráðrúm til að gera aðhaldsaðgerðir stjórnarinnar að engu. Engilsaxneskur kapitalismi Lionel 22. 04. 97
 
 AÐHALDSAÐGERÐUM.......................................1
Brussel í gær að samhliða þessum aðhaldsaðgerðum hyggðist framkvæmdastjórnin grípa til endurskipulagningar í 2. 05. 97
 
 AÐHLYNNINGU...........................................1
það var ekki til trafala við aðhlynningu hans. Búið var að vefja sárabindi 29. 04. 97
 
 AÐILA.................................................18
að það sé í hag beggja aðila að geta rætt saman og, þar 19. 02. 97
stúlkan hafði verið í sambandi við aðila á alnetinu og bendir ýmislegt til 2. 04. 97
gögnum, samnýtingu á tenginu við þriðja aðila ásamt samræmingu netkerfa og hugbúnaðar og 2. 04. 97
Jafnréttisráðs beinir þeim eindregnu tilmælum til aðila beggja vegna samningaborðsins í yfirstandandi kjarasamningum 6. 03. 97
sem skaðast verði þetta niðurstaðan. Fjöldi aðila, ekki síst á landsbyggðinni, hefur ekki 21. 03. 97
tilheyrandi kostnaði og óþægindum fyrir alla aðila. Ennfremur óskum við eftir því við 2. 04. 97
skref aftur á bak fyrir alla aðila í ferðaþjónustu sem hafa notið þessarar 21. 03. 97
er í virkri samkeppni við aðra aðila. Kjarasamningar gerðir til allt að þriggja 13. 05. 97
væri að hafa uppi á viðkomandi aðila og við nánari rannsókn tókst að 2. 04. 97
töluvert af lyfjum sem annar tveggja aðila sem komu við sögu hafði náð 25. 03. 97
það að ná sáttum við þá aðila sem ættu að starfa saman af 2. 05. 97
í pósti til þeirra 6. 300 aðila sem óskuðu eftir hlutabréfum er um 2. 04. 97
eins og um viðskipti milli óskyldra aðila sé að ræða. Þá eru sett 9. 04. 97
þúsund krónur komi í hlut hvers aðila. Sigurður Sigurgeirsson, forstöðumaður Landsbréfa á Norðurlandi 2. 04. 97
verkefna stofnunarinnar eru í þágu erlendra aðila. Stofnunin hefur komið við sögu á 17. 02. 97
að lögreglan sé í samstarfi við aðila tengda fíkniefnaheiminum ef það ber árangur 3. 04. 97
átti að hafa upp á þeim aðila, uppgötvaðist að hann hafði tengst alnetinu 2. 04. 97
er lagt til að breiðum hópi aðila úr þjóðlífinu verði falið að tilnefna 16. 09. 97